Ddo_009563, Ddo_009563 (mRNA) Dugesia dorotocephala

Overview
NameDdo_009563
Unique NameDdo_009563
TypemRNA
OrganismDugesia dorotocephala (D. dorotocephala)
Sequence length774
Analyses
This mRNA is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
Dugesia dorotocephala Transcriptome2016-03-03
Dugesia dorotocephala BLASTX Human2016-03-08
Dugesia dorotocephala BLASTX Drosophila melanogaster2016-03-08
Dugesia dorotocephala BLASTX Swissprot Uniprot2016-03-07
Dugesia dorotocephala BLASTX Schmidtea mediterranea2016-03-08
Dugesia dorotocephala CDS2016-04-26
Homology
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Match: gi|10720325|sp|O01393|UNC9_CAEEL (RecName: Full=Innexin unc-9; AltName: Full=Uncoordinated protein 9)

HSP 1 Score: 162.54 bits (410), Expect = 1.539e-45
Identity = 87/258 (33.72%), Postives = 144/258 (55.81%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YCWV T +  + IP  ++   +N++I YYQWVPF+L L+ ++FYVP ++W+L+ +  G +++SL  A +    R  ++ I  +E+ L    G    N K+ N + ++ G +  YI +K +Y +N++GQ+FL+ FLG S  +G +L+++ +G+EW ++G FPRVT C  E+K LG +++ QC L INM NEKI++FLWFW F++  T S+ W +  + SR+
Sbjct:  72 YCWVQNTYFLPLHDYIPHNYAE----RENRQIGYYQWVPFVLALEALLFYVPTIVWRLLSWQS-GIHVQSLVQMACDSRLLDLESRNRALQTIATNVEEALHVKHQVMSG-------NRLKLLNLIICTRSSGAAVTFLYISVKILYTVNIVGQIFLLNTFLGNRSKW--YGLQVLNDLMNGREWEESGHFPRVTLCDF-EVKVLGNVHRHTVQCVLMINMFNEKIFLFLWFWYFLLAGATLCSLFYWIYISVVPSRQ 314     
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Match: gi|418153|sp|Q03412|UNC7_CAEEL (RecName: Full=Innexin unc-7; AltName: Full=Uncoordinated protein 7)

HSP 1 Score: 154.066 bits (388), Expect = 1.435e-41
Identity = 91/257 (35.41%), Postives = 139/257 (54.09%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSR 771
      YCWV T +  E+IP+     +N++I YYQWVPFIL ++ ++FYVP ++W+ + Y  G NL+ L  A A    +  + + R ++D +   RQG    NL  N C  +H G ++ + YI +K +Y NV+ Q FL+  LG N  ++G+++L ++  EW QTG+FPRVT C  E++ LG +++ QC L INM NEKI++FLWFW  GI+T +  W  + I S+
Sbjct: 190 YCWVQNTYWVPMQEDIPRE----IYSRRNRQIGYYQWVPFILAIEALLFYVPCILWRGLLYWHSGINLQGLVQMACDARLMDSEIKTRTVYTMARHMQDEVQLTNIDRQGHSRSCFSNLQLGAN-C--GRHCGCYVTMLYIGIKVLYSANVLLQFFLLNHLLGSND--LAYGFSLLKDLMHAIEWEQTGMFPRVTLCDF-EVRVLGNIHRHTVQCVLMINMFNEKIFLFLWFWFLTCGIVTVCNTMYWILIMFIPSQ 436     
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Match: gi|261260089|sp|A8WVX4|INX19_CAEBR (RecName: Full=Innexin-19)

HSP 1 Score: 142.124 bits (357), Expect = 1.142e-37
Identity = 90/254 (35.43%), Postives = 140/254 (55.12%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDA-DAASHSPPAERKDKIERIV-RTIEDMLFQHRDYR---QGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHM-GTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLW 744
      YCW+ T I  EN+P  D   + K+I YYQWVPFIL + +MF +P + W+L C + G N+++L  A DA +  ++R+ +E I  ++++ Q + R  +G +A I+      FS+ + G + + Y  K +Y +NV+ Q F++  L +S  FG+ +LS+I G+ W +TG FPRVT C  E+++L  N+Y QCAL IN++NEK++ FLW W I+ IIT S  W
Sbjct:  72 YCWIQNTYWIPMYENVP----DDHTAREEKQIGYYQWVPFILIAEALMFSLPCIFWRL-CSFQSGLNIQTLINAACDAQALLDYSDRQKAVEAITCNFVDNLDLQSPNGRIRARGWIARIK-----------FSRFLSGQCISIVYSFTKLLYSVNVVAQFFILNACLK-SSEFVFFGFQVLSDIWAGRPWTETGHFPRVTLCDF-EVRYLANLNRYTVQCALLINIINEKVFAFLWCWYMILAIITTCSFIYW 307     
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Match: gi|12643734|sp|Q19746|INX3_CAEEL (RecName: Full=Innexin-3; AltName: Full=Protein opu-3)

HSP 1 Score: 141.354 bits (355), Expect = 2.166e-37
Identity = 85/258 (32.95%), Postives = 127/258 (49.22%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YC++ T I   IP  D   Q  I YYQWVP +L +Q MFY+P IW + Y + G + S+ +A+A    R  + ++V I D+L    G+  R      F K +G+  + YI +K MY NV Q ++ KFLG + + +G+  +++ G+EW +G+FPRVT C  ++ L  ++Y QC L INM NEKIY+F+WFW  V I T I+   +R++ S R
Sbjct:  72 YCFIQNTFFIPERSEIPGDVED----RQKAEIGYYQWVPIVLAIQAFMFYLPSWIWSSL-YKQCGLDFPSVISEAEALRSQDSETRTKGVNKLVDFIGDILDTRSKNEYGRFYCYR-----------FGKGLGSMTSMLYICIKLMYLANVFVQFIILNKFLGNETFL--WGFHTFADLYAGREWQDSGVFPRVTLCDFS-VRKLANVHRYTVQCVLMINMFNEKIYLFIWFWFVFVLITTFINTLCTIYRLSFDSSR 310     
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Match: gi|67460980|sp|O01634|INX12_CAEEL (RecName: Full=Innexin-12; AltName: Full=Protein opu-12)

HSP 1 Score: 137.502 bits (345), Expect = 5.040e-36
Identity = 87/263 (33.08%), Postives = 137/263 (52.09%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDW----------AIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIA 759
      YC+V T +  E+ +  +W      + Q +I YYQWVPFIL LQ ++FY P VIW+L Y  G N+ SL +  A+   RK I I  I   +HR+  +++ +      ++ G+ ++ SY+ MK ++ INV+ Q L+K+ LG +S  +G + S++ G EW +TG FPRVT C  E+++L  +K+ QC L INM NEKI+V LW+W+ + ++T +  WF+R +
Sbjct:  68 YCYVQNTFFVPFSEDKAERSYNWEQLVADKQNTTSLKQTNQIGYYQWVPFILALQAMLFYFPVVIWRLF-YGMAGQNVTSLC-NTCTATEGNEESRKGTITTIAGYISQK--RHRNLIVKQLSGFQ------------NRANGSAVITSYLFMKALFLINVLFQFVLLKRMLGVDSYF--WGAEVTSDLWSGNEWPETGNFPRVTMCEY-EVRNLDNIHKHSVQCVLMINMFNEKIFVALWWWLCFLTVVTITNTIYWFWRAS 311     
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Match: SMU15000837 (Asxlregen_comp60104_c0_seq1|m.8709|m.29256)

HSP 1 Score: 449.514 bits (1155), Expect = 1.496e-157
Identity = 196/258 (75.97%), Postives = 230/258 (89.15%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YCWVHGTI+ LPGE+IPQ D DWA D +RI YYQWVPFILGLQCIMFY+P++IWQ+ICYNK GTNLES+ DA+AA+++PP ERKDKIERI RTIEDMLFQHRDYRQG A +RR ++ CNFCVFSKHMGTWL+LSYIL+KF+YG+NVIGQLF+MKKFLGFN++ SSFGYT+LSN+ GKEWHQTGIFPRVTYCY+ IKH+G +NKY+ QCALP+NMLNEKIYVFLWFW+ +VGI+TAISIPLWF+R+A LSRR
Sbjct:  74 YCWVHGTITFLPGEDIPQNDVDWARADDTRRINYYQWVPFILGLQCIMFYIPKIIWQIICYNKSGTNLESIVNDANAANNTPPVERKDKIERIARTIEDMLFQHRDYRQGNFAKLRRKVYNTCNFCVFSKHMGTWLILSYILIKFLYGLNVIGQLFIMKKFLGFNNTTSSFGYTVLSNMISGKEWHQTGIFPRVTYCYVRNIKHVGVANKYVAQCALPVNMLNEKIYVFLWFWMVLVGIVTAISIPLWFYRMAFLSRR 331     
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Match: SMU15000657 (Asxlregen_comp58174_c0_seq1|m.6943|m.8923)

HSP 1 Score: 385.571 bits (989), Expect = 1.617e-132
Identity = 173/258 (67.05%), Postives = 207/258 (80.23%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YCWVHGTI L E IP  DWAI D +KRITYYQWVPFILGLQCI+FY+P+++W++ICYNK+GTNLE+L  A +S PP+ERK + IVR IED+L+QHRDYRQGKMA RR +++ CNFCVFSKH+GTWLV +Y +K +YGINVIGQL+LMK FLGFNSSMSSFGYTIL++I GK WH+T FPRV+YCY +IKHLGA N Y+ QC LP+NMLNEKIY+FLWFWV +VGIIT +SI W RI LS+R
Sbjct:  74 YCWVHGTIPFLENERIPDKPEDWAIWDADKRITYYQWVPFILGLQCILFYIPKLLWEIICYNKLGTNLETLITAATDSSKLPPSERKSVLNNIVRIIEDLLYQHRDYRQGKMAKARRRIYEYCNFCVFSKHLGTWLVSTYFFIKCLYGINVIGQLYLMKSFLGFNSSMSSFGYTILNDIISGKSWHETRNFPRVSYCYNADIKHLGAVNTYVAQCTLPVNMLNEKIYIFLWFWVLLVGIITLLSILQWVVRIVFLSKR 331     
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Match: SMU15033126 (SmedSxlregen_c82372_g1_i1|m.22383|m.8894)

HSP 1 Score: 277.33 bits (708), Expect = 9.166e-90
Identity = 127/258 (49.22%), Postives = 174/258 (67.44%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YCWV GTI I   IP T+ +WA +++ K I YYQWVPF+L LQ IMFY+PR+IWQ+ CYN GT++ L + A+ A HS  R  + I +TIE ML+QHRD R G++A RR+L+K+C FC+ SK GT L+ Y ++KF+Y N I QL+ MK FLG N +  FG+ I+ NI +G++W T +FPRV YCY+ +K++G +N + QC LP+NMLNEKI+ FLW W+F  I+ ISI +W FR ++ RR
Sbjct:  73 YCWVEGTIPISYDGKIPSTNEEWAELNKYK-ILYYQWVPFLLSLQAIMFYIPRLIWQIFCYNTTGTDIHHLIVSANQAVHSSDEARTKMVNYIAKTIEQMLYQHRDNRNGRLARFRRSLYKICCFCIMSKRQGTRLLCMYFIIKFLYLTNCILQLYFMKCFLGLNEAGIFFGFKIMKNIINGQDWKSTLVFPRVGYCYVN-VKNVGTTNALVAQCVLPVNMLNEKIFFFLWCWIFSSAILLTISIIIWIFRTSVYQRR 328     
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Match: SMU15031907 (SmedSxlregen_c71685_g2_i2|m.13384|m.29837)

HSP 1 Score: 264.618 bits (675), Expect = 2.553e-86
Identity = 117/225 (52.00%), Postives = 159/225 (70.67%), Query Frame = 1
Query: 100 YYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      YYQWVPF+L LQCIMFY+PR+IWQ+ CYN+ GT+++ L  A+ A HS  RK + + +++E +LFQHRD+R K+A+ RR ++K CNF V SK +G WLV SY ++K +Y N IGQL LM+ FLG +S+ S FG + NI G++W T IFPRV YCY+ +I LG+ N + QC LP+NMLNE+IY+FLW+WV +V ++T ISIP WF RI +  R
Sbjct:  2 YYQWVPFVLSLQCIMFYIPRIIWQMFCYNRTGTDIQHLITSANHAVHSSEEARKKMVIHLAKSLEQLLFQHRDFRNDKIANFRRKVYKHCNFLVISKRLGNWLVFSYFVLKIIYLSNAIGQLVLMQHFLGLDSNYSFFGIEVARNILRGQDWQTTLIFPRVGYCYV-KIDMLGSKNAVVAQCVLPVNMLNERIYLFLWYWVVVVILLTGISIPTWFIRIMLQKSR 225     
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Match: SMU15036482 (dd_smedV4_10766_0_1|m.1746|m.10467)

HSP 1 Score: 266.159 bits (679), Expect = 9.070e-86
Identity = 121/258 (46.90%), Postives = 175/258 (67.83%), Query Frame = 1
Query:  4 CWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNS-SMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRR 774
      CWV GTI++   P TD +W ++++K + YYQWVPF+LGLQCIMFYVP+++WQ+ICYN+ GT+++ L + A+ A HS  R  + + +T+E +L+QHRD+R GK+A RR +   F + SK +GTWLV SY+L+K Y N  QL +M+KFLGF+ ++ +FG + +NI G +W T IFPRV+YC++ ++ HLG N + QC LP+NMLNE+IY FLW W+ IV +T +SIP+W RI + R
Sbjct:  75 CWVQGTIALSNQAKFPSTDEEWKNLEKHKML-YYQWVPFMLGLQCIMFYVPKLVWQIICYNRTGTDIQHLVVSANQAVHSSDEARSKMVSYLSKTLEQLLYQHRDHRSGKLAKFRRKIHNSVGFLMCSKRIGTWLVSSYLLLKLSYVANGFIQLIIMQKFLGFSDFNLLTFGIEVGNNIWSGTDWKTTLIFPRVSYCFV-KVTHLGVINSMVAQCVLPVNMLNERIYFFLWCWILIVLSLTILSIPIWILRILCIKYR 330     
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Match: gi|18858897|ref|NP_572375.1| (innexin 2, isoform A [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 98.9821 bits (245), Expect = 1.357e-23
Identity = 77/267 (28.84%), Postives = 127/267 (47.57%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISI------LPGENI--PQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIA---DGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILS 768
      YCW++ T ++   + G ++ P  S   D+ K  YYQWV F+L Q I+FYVPR +W+  + G L+ L +D +  SP  + K +R  +    DY G +  R N +          + + + + +NVIGQ++ + FL +  S++G +L    D +   +FP+VT C  +  G+  + G C LP+N++NEKIYVFLWFW I+ I++ IS+  +RIA+++
Sbjct:  67 YCWIYSTFTVPERLTGITGRDVVQPGVGSHVEGEDEVKYHKYYQWVCFVLFFQAILFYVPRYLWK----SWEGGRLKMLVMDLN----SPIVNDECKNDRKKILV--------DYFIGNLN--RHNFY----------------AFRFFVCEALNFVNVIGQIYFVDFFL--DGEFSTYGSDVLKFTELEPDERIDPMARVFPKVTKCTFHKYGPSGSVQTHDGLCVLPLNIVNEKIYVFLWFWFIILSIMSGISL---IYRIAVVA 294     
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Match: gi|24640280|ref|NP_727150.1| (innexin 2, isoform B [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 98.9821 bits (245), Expect = 1.357e-23
Identity = 77/267 (28.84%), Postives = 127/267 (47.57%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISI------LPGENI--PQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIA---DGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILS 768
      YCW++ T ++   + G ++ P  S   D+ K  YYQWV F+L Q I+FYVPR +W+  + G L+ L +D +  SP  + K +R  +    DY G +  R N +          + + + + +NVIGQ++ + FL +  S++G +L    D +   +FP+VT C  +  G+  + G C LP+N++NEKIYVFLWFW I+ I++ IS+  +RIA+++
Sbjct:  67 YCWIYSTFTVPERLTGITGRDVVQPGVGSHVEGEDEVKYHKYYQWVCFVLFFQAILFYVPRYLWK----SWEGGRLKMLVMDLN----SPIVNDECKNDRKKILV--------DYFIGNLN--RHNFY----------------AFRFFVCEALNFVNVIGQIYFVDFFL--DGEFSTYGSDVLKFTELEPDERIDPMARVFPKVTKCTFHKYGPSGSVQTHDGLCVLPLNIVNEKIYVFLWFWFIILSIMSGISL---IYRIAVVA 294     
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Match: gi|281359964|ref|NP_001162684.1| (innexin 2, isoform C [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 98.9821 bits (245), Expect = 1.357e-23
Identity = 77/267 (28.84%), Postives = 127/267 (47.57%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISI------LPGENI--PQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIA---DGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILS 768
      YCW++ T ++   + G ++ P  S   D+ K  YYQWV F+L Q I+FYVPR +W+  + G L+ L +D +  SP  + K +R  +    DY G +  R N +          + + + + +NVIGQ++ + FL +  S++G +L    D +   +FP+VT C  +  G+  + G C LP+N++NEKIYVFLWFW I+ I++ IS+  +RIA+++
Sbjct:  67 YCWIYSTFTVPERLTGITGRDVVQPGVGSHVEGEDEVKYHKYYQWVCFVLFFQAILFYVPRYLWK----SWEGGRLKMLVMDLN----SPIVNDECKNDRKKILV--------DYFIGNLN--RHNFY----------------AFRFFVCEALNFVNVIGQIYFVDFFL--DGEFSTYGSDVLKFTELEPDERIDPMARVFPKVTKCTFHKYGPSGSVQTHDGLCVLPLNIVNEKIYVFLWFWFIILSIMSGISL---IYRIAVVA 294     
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Match: gi|442615370|ref|NP_001259301.1| (innexin 2, isoform D [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 98.9821 bits (245), Expect = 1.357e-23
Identity = 77/267 (28.84%), Postives = 127/267 (47.57%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISI------LPGENI--PQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIA---DGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILS 768
      YCW++ T ++   + G ++ P  S   D+ K  YYQWV F+L Q I+FYVPR +W+  + G L+ L +D +  SP  + K +R  +    DY G +  R N +          + + + + +NVIGQ++ + FL +  S++G +L    D +   +FP+VT C  +  G+  + G C LP+N++NEKIYVFLWFW I+ I++ IS+  +RIA+++
Sbjct:  67 YCWIYSTFTVPERLTGITGRDVVQPGVGSHVEGEDEVKYHKYYQWVCFVLFFQAILFYVPRYLWK----SWEGGRLKMLVMDLN----SPIVNDECKNDRKKILV--------DYFIGNLN--RHNFY----------------AFRFFVCEALNFVNVIGQIYFVDFFL--DGEFSTYGSDVLKFTELEPDERIDPMARVFPKVTKCTFHKYGPSGSVQTHDGLCVLPLNIVNEKIYVFLWFWFIILSIMSGISL---IYRIAVVA 294     
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Match: gi|17864322|ref|NP_524730.1| (innexin 3, isoform A [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 94.3597 bits (233), Expect = 5.912e-22
Identity = 77/255 (30.20%), Postives = 119/255 (46.67%), Query Frame = 1
Query:  1 YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWA------IVDQNKRI-TYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTIL--SNIADGKEWH-QTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISI 735
      +CW+ T +I PG+  Q +D A     Q KR +YYQWVPF+L Q +MFYVP +W+ +  K+  + L     P  R+D+ +RI++  + L H Y                +Y  + + INVI +F++ KFLG  + S+G +L SN+  K +   IFPR+T C  +  G+ K+  C L +N+LNEKIY+FLWFW I+ I+ +++
Sbjct:  74 FCWITYTYTI-PGQQHRQIGTDVAGPGLGNEYGQEKRYHSYYQWVPFVLFFQGLMFYVPHWVWKNMEDGKIRMITDGLR----GMVSVPDDYRRDRQDRILKYFVNSLNTHNGYS-----------------------------FAYFFCELLNFINVIVNIFMVDKFLG--GAFMSYGTDVLKFSNMDQDKRFDPMIEIFPRLTKCTFHKFGPSGSVQKHDTLCVLALNILNEKIYIFLWFWFIILATISGVAV 292     
The following BLAST results are available for this feature:
BLAST of Ddo_009563 vs. uniprot
Analysis Date: 2016-03-07 (Dugesia dorotocephala BLASTX Swissprot Uniprot)
Total hits: 5
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|10720325|sp|O01393|UNC9_CAEEL1.539e-4533.72RecName: Full=Innexin unc-9; AltName: Full=Uncoord... [more]
gi|418153|sp|Q03412|UNC7_CAEEL1.435e-4135.41RecName: Full=Innexin unc-7; AltName: Full=Uncoord... [more]
gi|261260089|sp|A8WVX4|INX19_CAEBR1.142e-3735.43RecName: Full=Innexin-19[more]
gi|12643734|sp|Q19746|INX3_CAEEL2.166e-3732.95RecName: Full=Innexin-3; AltName: Full=Protein opu... [more]
gi|67460980|sp|O01634|INX12_CAEEL5.040e-3633.08RecName: Full=Innexin-12; AltName: Full=Protein op... [more]
back to top
BLAST of Ddo_009563 vs. Smed Unigenes AA
Analysis Date: 2016-03-08 (Dugesia dorotocephala BLASTX Schmidtea mediterranea)
Total hits: 5
Match NameE-valueIdentityDescription
SMU150008371.496e-15775.97Asxlregen_comp60104_c0_seq1|m.8709|m.29256[more]
SMU150006571.617e-13267.05Asxlregen_comp58174_c0_seq1|m.6943|m.8923[more]
SMU150331269.166e-9049.22SmedSxlregen_c82372_g1_i1|m.22383|m.8894[more]
SMU150319072.553e-8652.00SmedSxlregen_c71685_g2_i2|m.13384|m.29837[more]
SMU150364829.070e-8646.90dd_smedV4_10766_0_1|m.1746|m.10467[more]
back to top
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Human
Analysis Date: 2016-03-08 (Dugesia dorotocephala BLASTX Human)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
BLAST of Ddo_009563 vs. RefSeq Drosophila melanogaster
Analysis Date: 2016-03-08 (Dugesia dorotocephala BLASTX Drosophila melanogaster)
Total hits: 5
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|18858897|ref|NP_572375.1|1.357e-2328.84innexin 2, isoform A [Drosophila melanogaster][more]
gi|24640280|ref|NP_727150.1|1.357e-2328.84innexin 2, isoform B [Drosophila melanogaster][more]
gi|281359964|ref|NP_001162684.1|1.357e-2328.84innexin 2, isoform C [Drosophila melanogaster][more]
gi|442615370|ref|NP_001259301.1|1.357e-2328.84innexin 2, isoform D [Drosophila melanogaster][more]
gi|17864322|ref|NP_524730.1|5.912e-2230.20innexin 3, isoform A [Drosophila melanogaster][more]
back to top
Sequences
The following sequences are available for this feature:

mRNA sequence

>Ddo_009563 ID=Ddo_009563|Name=Ddo_009563|organism=Dugesia dorotocephala|type=mRNA|length=774bp
TATTGCTGGGTTCATGGAACAATATCAATATTACCAGGAGAAAATATTCC
TCAAACTGATTCGGATTGGGCAATTGTCGATCAAAACAAAAGAATAACAT
ACTATCAATGGGTTCCATTTATTCTCGGTCTCCAATGTATAATGTTTTAT
GTTCCCAGAGTGATTTGGCAGTTAATTTGCTATAATAAAGTTGGCACTAA
TCTCGAAAGTCTTGCAATTGATGCTGATGCTGCGAGTCACAGTCCTCCTG
CCGAAAGAAAAGATAAAATCGAAAGAATTGTCAGAACAATTGAAGATATG
TTATTCCAACATCGAGATTATCGTCAAGGTAAAATGGCAGATATTCGTAG
AAATTTATTTAAAATGTGCAACTTTTGTGTATTTTCAAAACATATGGGAA
CTTGGTTAGTTCTGTCGTACATTTTAATGAAATTTATGTATGGAATAAAT
GTTATTGGACAATTATTTCTGATGAAGAAATTTTTGGGCTTCAATTCTTC
CATGTCCTCATTCGGCTACACGATATTAAGCAATATTGCAGATGGCAAAG
AATGGCACCAAACTGGAATATTTCCTCGGGTGACATACTGTTATATTGGA
GAAATTAAACATCTCGGTGCCAGTAACAAATATATAGGACAATGTGCGTT
ACCAATTAATATGTTGAATGAAAAAATCTACGTTTTCTTATGGTTCTGGG
TATTTATAGTGGGAATAATTACCGCTATAAGTATTCCATTGTGGTTTTTT
AGAATTGCAATACTTAGTCGGCGA

Design Primers for Ddo_009563

back to top

protein sequence

>Ddo_009563-protein ID=Ddo_009563-protein|Name=Ddo_009563|organism=Dugesia dorotocephala|type=polypeptide|length=258bp
YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFY
VPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDM
LFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGIN
VIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIG
EIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFF
RIAILSRR
back to top

coding sequence

>Ddo_009563.1.774 ID=Ddo_009563.1.774|Name=Ddo_009563.1.774|organism=Dugesia dorotocephala|type=CDS|length=774bp
TATTGCTGGGTTCATGGAACAATATCAATATTACCAGGAGAAAATATTCC
TCAAACTGATTCGGATTGGGCAATTGTCGATCAAAACAAAAGAATAACAT
ACTATCAATGGGTTCCATTTATTCTCGGTCTCCAATGTATAATGTTTTAT
GTTCCCAGAGTGATTTGGCAGTTAATTTGCTATAATAAAGTTGGCACTAA
TCTCGAAAGTCTTGCAATTGATGCTGATGCTGCGAGTCACAGTCCTCCTG
CCGAAAGAAAAGATAAAATCGAAAGAATTGTCAGAACAATTGAAGATATG
TTATTCCAACATCGAGATTATCGTCAAGGTAAAATGGCAGATATTCGTAG
AAATTTATTTAAAATGTGCAACTTTTGTGTATTTTCAAAACATATGGGAA
CTTGGTTAGTTCTGTCGTACATTTTAATGAAATTTATGTATGGAATAAAT
GTTATTGGACAATTATTTCTGATGAAGAAATTTTTGGGCTTCAATTCTTC
CATGTCCTCATTCGGCTACACGATATTAAGCAATATTGCAGATGGCAAAG
AATGGCACCAAACTGGAATATTTCCTCGGGTGACATACTGTTATATTGGA
GAAATTAAACATCTCGGTGCCAGTAACAAATATATAGGACAATGTGCGTT
ACCAATTAATATGTTGAATGAAAAAATCTACGTTTTCTTATGGTTCTGGG
TATTTATAGTGGGAATAATTACCGCTATAAGTATTCCATTGTGGTTTTTT
AGAATTGCAATACTTAGTCGGCGA
back to top
Gene Groups
Ddo_009563 is similar in sequence to the genes of this group: GG525
Gene NameGene ID
SMU15000657SMU15000657
SMU15000837SMU15000837
Ddo_007492Ddo_007492
Ddo_008154Ddo_008154
Ddo_009563Ddo_009563
Ddo_012721Ddo_012721
Ddo_013304Ddo_013304
Ddo_024546Ddo_024546
Gsp_010768Gsp_010768
Gsp_020345Gsp_020345
Pgr_019273Pgr_019273
Pgr_021595Pgr_021595
Pmo_008579Pmo_008579
innexinPmo_028978

Gene Group Protein Sequences

>SMU15000657

MVAQEFLSLIDQFKLSSYAGLEDFADRLNFIFSVVILSLSMVIVTAKAYF
FKPLSCYVATTPSGMNFDGYMENYCWVHGTIPFLENERIPDKPEDWAIWD
ADKRITYYQWVPFILGLQCILFYIPKLLWEIICYNKLGTNLETLITAATD
SSKLPPSERKSVLNNIVRIIEDLLYQHRDYRQGKMAKARRRIYEYCNFCV
FSKHLGTWLVSTYFFIKCLYGINVIGQLYLMKSFLGFNSSMSSFGYTILN
DIISGKSWHETRNFPRVSYCYNADIKHLGAVNTYVAQCTLPVNMLNEKIY
IFLWFWVLLVGIITLLSILQWVVRIVFLSKRSMFAKKLLKMHQSYQRSEN
LTVNHFIKEYLRYDGLFLIRMIYINSGDIVAAEILNGLWETYKNKYINHD
FTNYNNYEKLISGRQDDKSFDNTLKNDSNSQLL*
>SMU15000837
MVAEEFLNLIGQFKISTYVGIEDFADKLSFLFSVTLLILSMMVVTIKSYL
FKPLACYTATAPGGSNFENYLENYCWVHGTITFLPGEDIPQNDVDWARAD
DTRRINYYQWVPFILGLQCIMFYIPKIIWQIICYNKSGTNLESIVNDANA
ANNTPPVERKDKIERIARTIEDMLFQHRDYRQGNFAKLRRKVYNTCNFCV
FSKHMGTWLILSYILIKFLYGLNVIGQLFIMKKFLGFNNTTSSFGYTVLS
NMISGKEWHQTGIFPRVTYCYVRNIKHVGVANKYVAQCALPVNMLNEKIY
VFLWFWMVLVGIVTAISIPLWFYRMAFLSRRSKFIKRFLMMHQNYERSDK
PMINNFIEEFLRHDGVFLVRMLFINAGDIITADIVNRLLEIYKENYKHLD
FRNYTAYTKALDKSGDLIRNKNLSASDDSIKKEPMENFV*
>Ddo_007492 Ddo_007492
MVAEEFIGLVDKLKLSKYVGVEDFADKLSFMMSVLFISMSIMVVTIKSYF
FKPLACYVATTPSGMNFDNYLENYCWVHGTISILPGDKLPQNDDEWAKAD
NDLRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKTGTDLEFLINEASK
AANNSPKERTEVVDKLARTIEDMLFQHRVYRQGKVAELRRKVYNMCNFCV
FSKHMGTWLVLCYMLMKCLYCINVFGQLTIMKRFLGFNDSISSFGYTVLS
NMINGRHWH
>Ddo_008154 Ddo_008154
MVAEEFLSLIGQFKLSTYVGVEDFADKLSFLFSVVILIISMMIVTVKSYF
FKPLACYIATVPSGSNFENYLENYCWVHGTITILPGEKIPQNDEAWTLLD
NTRRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKVGTNLETLVTNANS
ANEIPPEERKAKVEGIARTIEDMLYQHRDYRHGKIADMRRQLFDKCNFCV
FSKHLGTWLVLSYMLMKFLYAINLIGQLYIMKSFLGFNSSMKTFGYTVLD
NIVQGKEWHESGIFPRVTYCHIGEIRHLGASNKYIAQCALPINMLNEKIY
IFLWFWVLLVFLITAISIPMWFFRIVFLSRRSSFIKKFLLMHETYDRSNK
QIMNNFIREFLRHDGVFLIRMIFINAGDIITADIVHRLFEIYKENYKDID
FRNFTAYSKPMSVGTALRRNPNISGSDESIKKQPLENFV*
>Ddo_009563 Ddo_009563
YCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVDQNKRITYYQWVPFILGLQCIMFY
VPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADAASHSPPAERKDKIERIVRTIEDM
LFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCVFSKHMGTWLVLSYILMKFMYGIN
VIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILSNIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIG
EIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIYVFLWFWVFIVGIITAISIPLWFF
RIAILSRR
>Ddo_012721 Ddo_012721
MVAQEFLNLVGQYQLSTYVGLEDFADKLNFMFTVVFLILSMMIVTIKSYF
FKPLACYMSTTPSGSNFEAYMENYCWVHGTIPVLSNEILPQNPADWSVWD
KSRRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPKIIWQIICFNKTGTNLESFIKTAND
ASHLPPEERKKSLERICRTIEDMLYKHRDYRQGKIANFRRTIYDFCNFCV
FSKHLGTWLVLSYFAIKGLYFLNVVGQLYILKSFLGFHNNSLIFGYTILS
NMINGQEWHKTGIFPRVSYCYNSEIKVIGASNAYIAQCALPINMLNEKIY
IFISLWIFFVGIITLISIGIWISRMMFLKKRADFIKEFLIMRDKYDGKEK
LLINQFITEFLRYDGIFLIYMFFINVGDLVTSEIVNILWDIYKNKYKDLD
FRNFNNYKKLTDQFPGKDDSNDRFV*
>Ddo_013304 Ddo_013304
DFADKLNFLFSVVILTISLMIVTVKSYFFQPLACYMATTPSGSNFNSYLE
NYCWVHGTIAILPGQKIPQDDAHWTEMDSAKRITYYQWIPFILGLQCIMF
YIPRVVWQLICYNKIGTNLESLVVDADSASQNPPQERKDKVERIARKIED
MLYQHRDYRQGKVADFRRKLYKSCNFCVFSKHLGTWLVLSYMLMKVLYGV
NVIGQLFLMKHFLGFNSSINSFGYTLLSNMLEGKEWQETGIFPRVTYCYV
GEIRHLGANNRYVAQCALPINMLNEKIYVFLWFWVLYNTQNQRNTYIFSF
NIFIGRAHCATYLLLAPKCLISPT*
>Ddo_024546 Ddo_024546
RITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKTGTDLEFLINEASKAAN
SAPEDRKGIVDKMARTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRRMYKMCNFCVFSK
HMGTWLVLCYFIMKCLYCVNVFGQLLIMKKFLGFNESITAFGYTVLNNMV
NGQHWHQTGIFPRVTYCYLGEIRHLGASNKYVAQCALPINMLNEKIYVFL
WFWVFLVGVITAISIPVWFLRIALLSNRSHFVKKFLLMKDKYTRSDKQSL
DHFISEFLRHDGVFLIRMIFINAGDLITSDIVRRLWEIYIDQYKHIDFRN
FSHYGKPDDVGTAIRRSGRQPDSNESIEKEPIEHFV*
>Gsp_010768 Gsp_010768
MVAEEFFSLIGEFKVSSYVGVEDFADKMNFLFSGVLIILSMMVVTVKSYF
FKPLACYTATTPSGVDFDKYMENYCWVHGTIPILPSENIPQSTSEWEVWD
ANKRITYYQWVPFILGLQFIMFYTPKIIWQIICYNKIGTNLENLVNGAEE
ASKQPPKDRKDILNKISRTIEDMLYQHRDYRQGKIASTRRAIYSYCNFCV
FSKHLGTWLVLSYFFIKVLYGINVIGQLYLMKSFLGFNSSLTYFGYTVLE
NMLNGKEWHQTGIFPRVSYCYNADIRHLGSTNTYVSQCTLPINMLNEKIY
VFLWFWILLVGIITLISIFLWFIRMVFLSKRSDFIKKLLKMHQSYKRTDQ
LLVNQFIKEYLRHDGVFLVRMIYINAGDIVTAEILGTLWEIYKEKYIDLD
FRNFNNYKKLNNNSESNPDESCNNTLKNDSPDNFI*
>Gsp_020345 Gsp_020345
MVAQEFLSLIGQFKLTTYVGVEDFADKLNFLFSVVILIISMMVVTVKSYF
FKPLACYIATTPSGSNFDNYLENYCWVHGTISILPGENIPQTDSDWAIVD
QNKRITYYQWVPFILGLQCIMFYVPRVIWQLICYNKVGTNLESLAIDADA
ASHSPPAERKDKIERIVRTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRNLFKMCNFCV
FSKHMGTWLVLSYILMKFMYGINVIGQLFLMKKFLGFNSSMSSFGYTILS
NIADGKEWHQTGIFPRVTYCYIGEIKHLGASNKYIGQCALPINMLNEKIY
VFLWFWVFIVGIITAISIPLWFFRIAILSRRSKFIKKFLMMHQSYNRSDK
QLINSFIREFLRHDGVFLIRMICINAGDIVTADIVNRLWEIYKENYKHMD
FLNFSAYPKSMDMTTGLRRNQNISSSDESIKKEHLDNFV*
>Pgr_019273 Pgr_019273
MVAEEFLNLVGQFKLSTYVGVEDFADKLSFLFSVVFILLSLMVVTIKSYF
FKPLACYIATNPSGLNFDNYLENYCWVHGTIALLPGEKIPQTPDGWSLAD
DKRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKTGTDLEGLINDASKA
SNSSPEERKGTVERLARMIEDMLFQHRDYRQGKMADLRRKVYGSCNFCVF
SKHLGTWLVLSYMIIKFLYCLNVIGQLFIMKKFLGFNESTISFGYDVLNN
ILNGREWHQTGIFPRVTYCYIGEIRHLGASNKYVAQCALPINMLNEKIYV
FLWFWVLLVGVCTVISIPTWFMRIAFLKSRSHFIKKFLAMSDNYERTDKP
LMNHFIREFLRHDGVFLIRMMYINAGDLITSDIVKRLWEIYKDQYRNIDF
RNFSGYSKPINIGNALKKGVTINDSNVSIAKENFL*
>Pgr_021595 Pgr_021595
MVAEEFIGLVDKLKLSKYVGVEDFADKLSFLFSVLFLSVSIMVVTIKSYF
FKPLACYVATTPSGLNFDNYLENYCWVHGTISILPGEKLPQNDDEWAIAD
NDRRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKTGTDLEFLINEASK
AANSAPEDRKGIVDKMARTIEDMLFQHRDYRQGKMADIRRRMYKMCNFCV
FSKHMGTWLVLCYFIMKCLYCVNVFGQLLIMKKFLGFNESITAFGYTVLN
NMVNGQHWHQTGIFPRVTYCYLGEIRHLGASNKYVAQCALPINMLNEKIY
VFLWFWVFLVGVITAISIPVWFLRIALLSNRSHFVKKFLLMKDKYTRSDK
QSLDHFISEFLRHDGVFLIRMIFINAGDLITSDIVRRLWEIYIDQYKHID
FRNFSHYGKPDDVGTAIRRSGRQPDSNESIEKEPIEHFV*
>Pmo_008579 Pmo_008579
KLSFLFSVVILIISMMIVTVKSYFFKPLACYIATVPSGSNFENYLENYCW
VHGTITILPGEKIPQNDEGWAMLDNTRRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPR
IIWQLICYNKVGTNLETLVANANSANEIPPAERKDKVEGIARTIEDMLYQ
HRDYRHGKIADMRRQLFEKCNFCVFSKHLGTWLVLSYMLMKFLYTFNLIS
QLYIMKSFLGFNSSMKTFGYTVLDNIVQGKEWHESGIFPRVTYCHIGEIR
HLGASN
>Pmo_028978 innexin
MVAEEFIGLVDKLKLSKYVGVEDFADKLSFMMSVLFISMSIMVVTIKSYF
FKPLACYVATTPSGMNFDNYLENYCWVHGTISILPGDKLPQNDDEWAKAD
NDLRITYYQWVPFILGLQCIMFYIPRIIWQLICYNKTGTDLEFLINEASK
AANNSPKERTEVVDKLARTIEDMLFQHRDYRQGKVAELRRKVYNMCNFCV
FSKHMGTWLVLCYMLMKCLYCINVFGQLTIMKRFLGFNESISSFGYTVLS
NMINGRHWHQTGIFPRVTYCYIGEIRHLGASNKYVAQCALPINMLNEKIY
VFLWFWVFLVGVVTAISIPVWFIRMAFLSNRSHFVKKFLMMKDNYTRSDK
QKLNHFIGEFLRHDGVFLVRMIFINAGDLITADIVRRLWEIYLAQYQQID
FRNFSPYSKMTDNDTVLRRGGRAPDSDESIEKEPIENFV*

Created by

Powered By

Admin Log In

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.