Primers for WISH and RNAi Protocols

Girardia sp.

Dugesia dorotocephala

Phagocata morgani

Phagocata gracilis

  

Primers for WISH and RNAi protocols on Girardia sp.

Gene Name Primer Sequence F Primer Sequence R Sequence length
piwi-1 GCAAAGATGGTAGAGTCGTC CGATTATGCTCTTGAACTCC 3975
pc2 CTGCAGTAAAACTGCTATCG GCAAGATCGTATTCCACTTC 1680
opsin-like GCCTATTTCAGTGCTCATTC CTTTAGTTGGTTTGGGACAG 1329
porcupine-like GGCCGGAATTGTAGAGTAAG AGAAAGCTAGTGGTTCGATG 1480
laminin-like GGTAAATATGGGTGTTCCG TTTGGTTTCACAGGAGAGTC 3189
innexin GAATGGAAGACTTTGCAGAC  GTTGTAATCAAATCACCCGC 1078
collagen AGGAAAACAAGGACCTGAAG CCTAAAGGACCATTTGAACC 1002
ifb GTGTGAGTTGCCTTTTCTTC ACTACAGGAAACCAGAATGC 1697
slit CAATATATCTCCACATCCCG TACCAGATGGACTGTTTTCC 3692
sfrp-1 ATAGGCAGCATATCGTTCTC TATCAGACACCACCAAACAC 1005
frizzled-like AGACTCCGAGATTACAATGC ATACTCGACCAATTAACCCC 1343
beta-catenin TAGTATGTCAAGGCACAACG GTATGGCCGATGTTAGTCTG 2749

 

back to top


 

Primers for WISH and RNAi protocols on Dugesia dorotocephala

Gene Name Primer Sequence F Primer Sequence R Sequence length
piwi-1 GCGAGGAGTACTACCAAATG ACGGCTACAAGTAGAACAGG 2049
pc2 ACAACTTGATTGTCGAGGAC TGTAAAACAAGGACCCACTC 2129
opsin-like CACTTTCGTAAGCCTCATTC CGTTCATCCTTACTGGAGAG 1139
porcupine-like ATAATCGGCCTGAATCGTAG AGGAGTAGAGTGGTTCGATG 1489
laminin-like TTGTTCCCATAAGACCACTC CGAATAGGTCGAATAGTTGG 3362
innexin CTTCGTCTACGGTTTATTCG GCGCATTGAGCTAAGTAATC 1007
collagen GACCTCAAGGAATAGCTGGT CCATGTCGGACCATTAAGTA 1001
ifb GGATCACATCTGATAAACCG ATAAAGTGCGACATCTGGAG 1526
slit TTTACAGCTTCGAGGAAGAG AAAACACCTGTCAACCAGAC 3812
sfrp-1 ATCGTTCCTGGAGACTTATG TTGGTATTCGGGGAATG 903
frizzled-like ACAACACGAAAGAGAGATGC ATGTTCTCCGATTACCGAG 1949
beta-catenin TTGGAAAGTCACAGTCACAG GTGTCTAACATGCACACGTC 2669

 

back to top


 

Primers for WISH and RNAi protocols on Phagocata morgani

Gene Name Primer Sequence F Primer Sequence R Sequence length
piwi-1 CCGGGATTAGGATTATTACC ACCTTCACTTCAACCTGATG 1999
pc2 AGGAATTACAACGCAGAGAG ATCGAACATGACGGTTAGTC 1203
opsin-like AGCTCTGTCGATGAAGAAAG ATCGAAGTAGGATTGGTGG 312
tnxb TGTCTGTGCAAAAGATTCCT CCGCCACAATTATTACACAT 803
laminin-like ATACACGTGTGAGGGTATCG TCATGACAACTATTGGTCCC 479
innexin CATGTCTCAAATCACTGTGC AAGTTGTCCAAGTATGTGGG 1414
collagen CTCGAATAAGCAAACCACAG GTTGGTGATCTCATTTGCAT 1300
ifb ATGCTGCATAGAGTCCAGTC GTCGGAGGTCAAAGTGTTAC 813
slit GTCAAGTGCGTAGGTAGAGG TATGCAGTCTTCGTCATGTG 636
sfrp-1 AAATCGCTTGCTTCCTG CGTGAAGCAGGATAAAACTG 1005
frizzled-like GCAGTTGGACTTTTTAGTGG ATGCTTACTGGATACTTCGC 988
beta-catenin GCCTATCGAACATAAGCATC GTAGTCAATCGAAGGTCGAG 3049
odf2 TCAATTGCTCTAGCTGCTTC AAAGGATCCAAGTCCACATT 1003

 

back to top


 

Primers for WISH and RNAi protocols on Phagocata gracilis

Gene Name Primer Sequence F Primer Sequence R Sequence length
piwi-1 GTACCTTTAGTGGTTCGCTG ATGGAGGAGAGAAAGGTAGC 2135
pc2 GTGAGTGCCGTACCTAGTTG ACCATTATGTCATAGGGTCG 1758
opsin-like AGTTGTCTCACGTTCCTTTG AACTCCACCGTTAATGTGTC 1056
porcupine-like TTACGGTGGTTCTACCATTC GTTTTAACAGCAGACGTTCC 1436
laminin-like ATGACCAACACTCTCTCCAG CAGGTCAAATGAGGATAAGG 2950
innexin ATGGTCTATCTCACCGTGTC ACGTTACGACCTACAAATGG 1306
collagen AGGAGATCCAGGAGAGACTG GTCGGGTTTATTGGGATAAC 1300
ifb GACGATTCTTCCGTTATCAG ATGTAGTCATCAACCGAACC 1562
slit CCTCCTCAAAGACAGACAAG AACATCAGCCTCAAGTCATC 3731
sfrp-1 CATATCTCTTGCTTCCTTGG CCAGTTTTCTGGCCTAATTC 578
frizzled-like GGATGAAAACGTAGTCAAGG GTCTGAGAAAGGATCGAATG 2023
beta-catenin TGGATTCAGAAGACCAGAAC CGATCATGTGTGTTTGCTAC 2613

 

back to top


Created by

Powered By

Admin Log In

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.